20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

 

IDEA PROGRAMOWA ZLOTU

Zlot odbywa się dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Chcemy zainspirować i przygotować uczestników i uczestniczki do zmiany świata na lepsze już dzisiaj, zgodnie z harcerskim systemem wartości, poprzez stworzenie ekscytującego, motywującego, stawiającego wyzwania, innowacyjnego programu zlotu, tak aby każdy zuch i harcerz miał możliwość rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego. Program ma charakter rotacyjny. Poza wspólnymi punktami programowymi, uczestnicy zrzeszeni w Stanicach będą realizowali program w zmienionej kolejności. Każdy będzie miał szanse wziąć udział w siedmiu modułach programowych, ale dla każdego Zlot będzie indywidualnym i unikalnym przeżyciem!

Program Zlotu rozpocznie Ceremonia Otwarcia dnia 7 sierpnia 2018. Zlot będzie składać się z centralnego programu modułowego, programu wieczornego przygotowywanego przez chorągwie oraz wyjątkowego Dnia Regionów. Całość podsumuje Ceremonia Zamknięcia w dniu 15 sierpnia.

Przez cały czas trwania Zlotu będzie nam towarzyszyć Watra Stulecia – ognisko uświetniające 100-lecie Odzyskania Niepodległości, 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, 100-lecie Ruchu Wędrowniczego na świecie. Wszystkie elementy programowe będą inspirowały zuchów i harcerzy zgodnie z mottem Zlotu do podjęcia działania już dziś, a przy tym będą doskonałą okazją do poznania harcerzy z całej Polski i nawiązania przyjaźni w towarzyszącej im przygodzie.

ELEMENTY PROGRAMU ZLOTOWEGO

Moduły programowe

Dzień Regionów

Centrum Duchowe

Program wieczorny

MODUŁY PROGRAMOWE

Gdańsk to miasto wielu miejsc, miasto pięknych historii, miasto wielkich ludzi, miasto tajemnic. Każdy krok po gdańskich ścieżkach jest odkryciem, które pozostanie w pamięci na zawsze. Nawet najzwyklejszy spacer może zamienić się w ciekawą przygodę.

Uczestnicy poznają dziedzictwo kulturowo-historyczne Gdańska, miasta-gospodarza Zlotu, z zupełnie innym przewodnikiem: Specjalnie skonstruowaną grą miejską, przygotowaną tematycznie i przeznaczoną dla konkretnego wieku. Przygotowywane ścieżki gier będą obejmować wiele aspektów historycznych i kulturowych Gdańska, jego związku z Polską, jego przywiązanie do morza, burzliwych dziejów i czasu złotego pokoju. Różnorodne scenariusze gier miejskich pozwolą poznać to ponadtysiącletnie miasto pod względem konkretnych elementów jego historii. Dzięki tej formie odkrywanie historii będzie przygodą,

Uczestnicy skupią się na tym, jakie możliwości daje nam współczesna nauka i technika. W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi harcerki i harcerze ocenią stan rozwoju technologicznego i spróbują postawić wyzwanie nauce, próbując ją rozwinąć o jeszcze jeden krok dalej. Poznają wachlarz umiejętności jakie mogą nabywać w różnych dziedzinach nauki i kultury.

Cywilizacja to wszystko, co nas otacza – odkrycia jak koło czy pismo; kultury słowiańska, grecka czy rzymska, którym zawdzięczamy literaturę, muzykę, architekturę; zagrożenia jakim są degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, choroby cywilizacyjne czy wojny; wyzwania które są stawiane przed młodym człowiekiem np. odnalezienie się na rynku pracy, czy niezatracanie się w „wyścigu szczurów”; możliwości jakie dają nam nauka, odkrycia i wynalazki.

Najlepsza mapa morska, locja czy GPS nie zastąpi tego wszystkiego, co trzeba przeżyć w trakcie prawdziwego rejsu, gdzie los załogi i okrętu zależy od decyzji i czynów kapitana, którego głównym zadaniem jest dopasowanie zawartych w locji informacji, do sprawności i możliwości fizycznych załogi, dzielności morskiej prowadzonej jednostki i własnych umiejętności kapitańskich.

Program ma wiele wymagań poznawczych dotyczących pogłębiania wiedzy, jednak nie jest naszym celem wciskanie Was do bibliotek, czytelni internetowych lub przed komputer. Chcemy, abyście żyli w rzeczywistym świecie, docierali do ludzi i rozumieli ich wysiłek, byli obecni i obserwowali ich w rzeczywistym działaniu, oraz próbowali własnych sił, by zrobić coś, tak jak oni!

Głównym celem modułu „Służba” jest promowanie harcerskiej służby poprzez możliwość zaangażowania się w działania społeczne podczas samego Zlotu. Chcemy, aby nasze działania były pożyteczne dla społeczności lokalnej i całego regionu. Dodatkowo, podczas ekspedycji chcemy dać uczestnikom okazję do obcowania z przyrodą, kulturą i historią. uczestnicy udadzą się w teren, by poznać wybraną część Pomorza.

Moduł będzie trwał cały dzień. Patrole zostaną przydzielone do autokarów i udadzą się na przypisaną ekspedycję. Codziennie odbędzie się kilka ekspedycji w każdej z metodyk, a uczestnicy wezmą udział w jednej z nich. Podczas ekspedycji uczestnicy będą mieć okazję podjąć działanie społeczne oraz pozwiedzać ciekawe miejsca przyrodnicze lub historyczno-kulturalne.

Moduł daje możliwość wyboru patrolowi, czy pozostanie na terenie Zlotu, czy zdecyduje się na np. zrealizowanie proponowanych aktywności w Gdańsku. To czas dla uczestników na swobodne korzystanie z uroków Zlotu odwiedzenie Gdańska, spacer po Wyspie Sobieszewskiej, czy odprawa drużyny przy szumie morskich fal. Uczestnicy otrzymają różne propozycje scenariuszy do zrealizowania tego dnia, w tym także informacje o sposobie poruszania się, mapki, kultowe miejsca, polecane punkty gastronomiczne.

Uczestnicy wyruszą odkrywać walory wyspy – od kulturowych po naturalne, poznając mieszkańców, rezerwaty wydmy i las. Ich zadaniem będzie odpowiedź na pytania o realne skutki naszej ingerencji w środowisko naturalne. Każdy zastęp będzie w ciągu dnia realizował dwie aktywności. Dodatkowo, otrzymają zadanie do wykonania w dowolnym czasie. Wszystkie działania zlokalizowane są na Wyspie Sobieszewskiej.  Uczestnicy poruszają się pieszo i w większości na świeżym powietrzu! To ważna informacja, żeby byli przygotowani na wędrowanie i na deszcz!

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wyzwań, przed którymi stoi współczesny różnorodny świat. Chcemy, by dzięki udziałowi w tej części programu harcerki i harcerze byli gotowi na spotkanie z drugim człowiekiem i zrozumieli jego potrzeby oraz wiedzieli jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów przyrody. Zajęcia oraz gry w module ROZWÓJ dotyczą problemów globalnych, m.in. takich jak zmiany klimatyczne, ochrona przyrody, odpowiedzialna konsumpcja, ekonomia, różnice społeczne, tolerancja, migracja oraz pokój.

DZIEŃ REGIONÓW

Harcerze każdego z chorągwianych gniazd będą mieli okazję do jak najlepszego pokazania swojej działalności harcerzom z innych chorągwi – pod kątem działalności harcerskiej, ale również walorów regionalnych. Będąc gospodarzem aktywności programowych zaplanowanych przez Chorągwie będą mogli pokazać gościnność innym uczestnikom i symbolicznie zaprosić ich do swojego regionu. Dzień Regionów rozpocznie się w godzinach porannych i będzie odbywał się na terenie Rynku Zlotowego i Bulwaru.

CENTRUM DUCHOWE

Oferta zajęć dla uczestników oraz kadry wspierającej dotycząca rozwoju duchowego (zarówno dotycząca różnych religii, ale również wykłady, spotkania, warsztaty dotyczące rozwoju osobistego, filozofii, dylematów moralnych). To miejsce spotkania z drugim człowiekiem, Bogiem, wartościami, ale przede wszystkim z samym sobą. To konfrontacja z tym, co dla każdego ważne i refleksja – dlaczego. Centrum Duchowe to program wieczorny, pozwalający na podsumowanie dnia pełnego zajęć i wejście w głębię tego, co w codzienności umyka – to rozmowy o służbie, pomaganiu, wierze, miłości i sensie życia. To spotkanie z przedstawicielami innych religii i denominacji chrześcijańskich, by spojrzeć na swoje sprawy z zupełnie innej perspektywy.

Między 17:00 a 19:00 będzie pełniony dyżur duchownych, psychologów, instruktorów, z którymi można będzie porozmawiać na swój temat. To również miejsce codziennych porannych Mszy Świętych jak również Spotkań Uwielbienia znanych zespołów ewangelizacyjnych, czy praktyk wdzięczności dla niewierzących. To spotkania i dyskusje z najbardziej znanymi youtuberami, blogerami i celebrytami którzy w rozmowach z uczestnikami Zlotu odkryją przed nami źródło swoich inspiracji i siły do stawania się coraz lepszym i zmieniania świata na lepsze.

PROGRAM WIECZORNY

Poza wieczornym programem każdego z gniazd chorągwianych uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w krótkich formach programowych proponowanych na Rynku i Bulwarze Zlotowym, w centrum Zlotu. Program przygotowywany jest przez wszystkie Chorągwie oraz zespół centralny. Program wieczorny jest dostępny dla każdego uczestnika. Wśród zaplanowanych form znajdą się:

 1. Wioska wędrownicza (miejsce programowe dedykowane dla wędrowników z wykorzystaniem wędrowniczych form pracy)
 2. Namiot specjalnościowy – aktywności związane ze specjalnościami w ZHP (punkt łączności, punkt szyfrowania, punkt sanitarny, specjalność techniczna, obronna i pożarnicza, gry umysłowe i zabawy związane z ruchem drogowym)
 3. Centrum Konferencyjne (konferencje instruktorskie poruszające rozmaite tematy)
 4. Kawiarenki zlotowe:
  1. Kantyna modułu Cywilizacja (spotkania z ciekawymi ludźmi, panele dyskusyjne, muzyka na żywo)
  2. Kawiarenka RPM „Harcerstwo dla Każdego”
  3. Kawiarenka Prasowa (możliwość zakupu książek z autografem Katarzyny Bondy, prowadzona przez pion mediów zlotowych, book crossing, spotkania z autorami, przestrzeń kulturalna)
 5. Kuźnia Talentów (spotkania z ciekawymi ludźmi mające na celu zainspirowanie się ich dokonaniami, by w przyszłości wykuwać swoje talenty. Konstrukcja spotkania to pytania od prowadzącego w formie wywiadu, a następnie pytania od publiczności)