20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku  świadczy usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz mieszkańców Gdańska i kilku okolicznych gmin.

Zaangażowanie społeczne jest jednym z kluczowych elementów działalności Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Zakład regularnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności, zarówno po stronie Miasta Gdańska jak i Gminy Kolbudy. Partnerami ZUT są Rady Dzielnic, Rady Sołeckie, stowarzyszenia czy szkoły. Zakład podejmuje działania skierowane przede wszystkim do bliskiego sąsiedztwa Zakładu, ale nie brakuje też inicjatyw ogólnomiejskich.

– Mamy świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i tego, że dla okolicznych mieszkańców sąsiedztwo Zakładu bywa uciążliwe. Uznaliśmy już dawno, że naszym obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, wykraczające poza gospodarkę odpadami i bieżące informowanie o naszej działalności. Chcemy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców –  wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Po pierwsze – dialog

Zakład podejmuje liczne działania informacyjne i konsultacyjne na rzecz mieszkańców. Jego przedstawiciele regularnie spotykają się z gdańszczanami podczas imprez sportowych czy wydarzeń miejskich. Przy Zakładzie funkcjonuje też specjalna Rada Interesariuszy, w której zasiadają przedstawiciele lokalnej społeczności, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i Spółki. Podczas regularnych spotkań Rada opiniuje i wypracowuje rozwiązania dotyczące działania Zakładu na rzecz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w okolicy.

Po drugie – sąsiedztwo

Zakład sąsiaduje bezpośrednio z dwiema gdańskimi dzielnicami – Jasieniem oraz Ujeściskiem – Łostowicami. Trwająca od lat współpraca nie ogranicza się do zadań związanych z ekologią i środowiskiem. Zakład wspiera lokalne inicjatywy dotyczące funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, społecznej integracji czy też organizuje programy grantowe dla szkół. ZUT jest otwarty na wizyty mieszkańców w swojej siedzibie – zarówno w charakterze edukacyjnym jak i kontroli społecznej. Spółka współpracuje także z Radami Sołeckimi miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy), które bezpośrednio sąsiadują z Zakładem.

Po trzecie – edukacja

Działania informacyjno-edukacyjne Zakładu skupiają się przede wszystkim na zrównoważonej gospodarce odpadami i odpowiedzialnym wyjaśnianiu zagadnień dotyczących budowy spalarni odpadów oraz uciążliwości zapachowej. Punkty informacyjne Spółki pojawiają się w przestrzeni miejskiej przynajmniej kilkanaście razy do roku przy okazji wydarzeń miejskich – festynów czy imprez sportowych. Zakład organizuje też warsztaty i zajęcia ekologiczne dla gdańszczan, jego interaktywne stoiska edukacyjne dostępne są dla wszystkich mieszkańców m.in. w gdańskim Centrum Hewelianum.