14.11.2018
EN
Gdańsk 2018

Zlot ZHP Gdańsk 2018 już za miesiąc!

Za 30 dni rozpoczynamy największe wydarzenie programowe organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego od 30 lat. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej, już 6 sierpnia pojawi się 15 000 harcerzy, skautów i instruktorów, aby celebrować stulecie Odzyskania Niepodległości oraz stuletnią działalność naszej organizacji.

 

Pracę nad organizacją Zlotu ZHP Gdańsk 2018 wchodzą w intensywny okres końcowych przygotowań. Od 2 lipca na Wyspie Sobieszewskiej  działa polowy sztab zlotu, który podejmuje kroki do protokolarnego odebrania terenu miasteczka zlotowego od Miasta-Gospodarza w dniu 16 lipca. 5 lipca 2018 roku komendant zlotu hm. Karol Gzyl oraz zastępca komendanta zlotu hm. Artur Glebko odbyli spotkanie z wiceprezydentem Miasta Gdańska, aby omówić stan zaawansowania prac wykonywanych przez Miasto. Działania na terenie Zlotu ZHP idą pomyślnie. Zakończono tworzenie sieci wewnętrznych dróg ewakuacyjnych, a od kilku dni trwają prace montażowe na terenie miasteczka, realizowane przez podwykonawców.

Jednocześnie z pracą komendy i sztabU zlotu prowadzone są energiczne działania komend gniazd, które wspierane przez komendy chorągwi przygotowują wyjazd harcerzy i harcerek na Zlot, czuwają nad zapewnieniem zakwaterowania podczas wydarzenia i opracowują oryginalny program zlotowy przewidziany dla uczestników z innych regionów Polski.

Autor: Grzegorz Zieliński 6.07.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich