20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Zlot to nie tylko zabawa – służba na Zlocie ZHP

Porządkowanie terenów powichurowych we współpracy z Lasami Państwowymi, odnawianie drobnej infrastruktury, malowanie szlaków, przygotowywanie legowisk dla zwierząt w schroniskach – to niektóre z elementów modułu Służba, który od 8 sierpnia realizują harcerze i harcerki Zlotu ZHP Gdańsk 2018. Każdego dnia uczestnicy zlotu wyruszają na zajęcia programowe, które rozwijają młodych ludzi w różnych dziedzinach. Jednym z nich jest moduł Służba, gdzie zlotowicze poznają problemy lokalnych społeczności i próbują im pomóc.

Jak wygląda służba?  

Na uczestników czeka 12 miejsc, do których wyruszają, by nieść służbę angażując się w działania społeczne w danym regionie. Codziennie kilkanaście ekspedycji, złożonych z uczestników z różnych grup wiekowych, wyjeżdża z Wyspy Sobieszewskiej na Kaszuby. Zlotowicze podczas tego modułu odwiedzają Sztutowo, Pruszcz Gdański, Malbork, Gniew, Owidz czy Węsiory. Tam, po rozpoznaniu, harcerki i harcerze odpowiadają na potrzeby regionu swoją pracą m. in. czyszcząc zbroje i inne eksponaty na zamku w Malborku, pomagając w schronisku, malując płoty, sprzątając ogrody i wykonując wiele innych prac. Wszystko to z uśmiecham i satysfakcją z pełnionej służby.

“We współpracy z Lasami Państwowymi wyznaczyliśmy tereny ekspedycji, na które ruszają harcerze i harcerki w ramach modułu Służba. Jeździmy w miejsca, które najbardziej potrzebują pomocy, w tym do miejsc, które zostały zniszczone podczas zeszłorocznej wichury.” – pwd. Mateusz Janik, szef modułu Służba.

Podczas wypraw harcerze wykonują pożyteczne prace oraz poznają województwo pomorskie. Dzięki współpracy z Grupą Energa, odwiedzają zabytkowe elektrownie wodne w Straszynie, Juszkowie i Lublewie. Zwiedzają skansen – Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach Kiszewskich, Zamek w Malborku, gdzie również pomagają przy utrzymaniu i konserwacji niektórych obiektów, Gród Gotów w Węsiorach, a starsi – Muzeum Stutthof. Uczestnicy Zlotu pomagają także zwierzętom. Przygotowali kilkadziesiąt legowisk dla psów, które przekazano do oddziału Schroniska OTOZ w Tczewie. 

Istotnym elementem harcerskich działań społecznych jest służba medyczna i zabezpieczanie medyczne wydarzeń. Podczas Zlotu ZHP (10-11 sierpnia) zorganizowano akcję krwiodawstwa, podczas której uczestnicy i uczestniczki oddali dokładnie 59,4 litrów tego bezcennego leku. Było to wspólne wydarzenie Inspektoratu Krwiodawstwa Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, Klubu HHDK Stołeczna Kropla Braterstwa oraz Fundacji Kropelka Energii. W ciągu dwóch dni, jako krwiodawcy zarejestrowało się 198 osób, a 132 z nich oddały krew. 

“Akcja pierwszego dnia przerosła nasze oczekiwania, dlatego w sobotę 11 sierpnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapewniło dodatkowy autobus. Samą ideą zainteresowanych było wiele osób, udzielaliśmy informacji, pomagaliśmy wypełnić formularz rejestracji. Mieliśmy osoby, które po raz pierwszy oddawały krew, Honorowych Krwiodawców oraz osoby, które chciały oddać krew specjalnie na zlocie. Jedni zapraszali drugich do włączenia się w akcję. Przydałyby się nam i trzy krwiobusy.” – Maja Kunka z Klubu HHDK Stołeczna Kropla Braterstwa

Krew ze Zlotu trafi do Banku Krwi. Osoby, które między 13-14 sierpnia będą chciały oddać krew w RCKiK w Gdańsku, zostaną doliczone do litrażu ze zlotu na hasło „Zlot ZHP”. 

Służba – spoiwo harcerskiego wychowania 

Nasza harcerska działalność opiera się na pełnieniu służby. Nie mogło więc zabraknąć jej w programie przygotowanym na tegoroczny Zlot Związku Harcerstwa Polskiego. Instruktorzy – wychowawcy swoimi działaniami chcą zmieniać świat, tak aby był przyjazny dla innych. Starają się, aby przy tym pamiętać o historii, tradycji i dorobku kultur. Chcemy, aby członkowie ZHP dbali o to, co dzieje się dziś i dążyli do lepszego jutra, bo to właśnie kryje się pod harcerskim pojęciem pełnienia służby.  

Misja ZHP, jaką jest wychowanie młodego człowieka poprzez stawianie wyzwań, przyświeca wszystkim działaniom w ramach programu wychowawczego. Chcemy, aby każdego dnia, uczestnicy zlotu byli coraz bardziej świadomi otaczającej rzeczywistości i czuli się zainspirowani do zmiany świata na lepsze już dzisiaj!   

 

Autor: Magdalena Wojtan 14.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich