20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Uczmy się od dzieci – Zrównoważony Rozwój

W ramach modułu ROZWÓJ harcerze i harcerki realizowali program, związany z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesny świat, bogaty w różnorodności. Zajęcia miały na celu przygotowanie młodych ludzi do zrozumienia potrzeb drugiego człowieka i wyrażania szacunku wobec różnic, jakie można napotkać w społeczeństwie.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawiera w sobie 169 zadań, których realizacja powinna zakończyć się w 2030 roku. Są związane z pięcioma obszarami: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Są to wyzwania, jakie podejmują ludzie, aby walczyć z ubóstwem i głodem, a także żeby działać na rzecz zdrowia, edukacji, równości płci, pokoju i sprawiedliwości społecznej.  

Z pozoru mają trudną treść, jednak zapytani o nie najmłodsi uczestnicy Zlotu wykazali się wiedzą i dobrym zrozumieniem zagadnień w nich zawartych. Oto ich odpowiedzi:  

Cel 1: Koniec z ubóstwem – Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie  

„Gdybym ja był bogaty, to bym się dzielił pieniędzmi i by wtedy takich osób nie było.”- Remigiusz  

Cel 2: Zero głodu – Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.  

„Chodzi o to, żeby wszyscy mieli jedzenie. Gdybym miał go dużo, to bym rozdawał na ulicy tym, którzy nie mają.” – Maciek  

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia – Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 

„Wybudowałbym darmowy szpital, żeby były darmowe i dobre usługi. Żeby każdy mógł z niego skorzystać i był zdrowy. Żeby można było przyjść do lekarza w każdym nagłym wypadku i nie czekać i każdy by dostawał potrzebne rzeczy, żeby tam być. Taką wyprawkę jakby. ” – Maciek  

Cel 4: Dobra, jakość edukacji – Zapewnić wszystkim edukację wysokiej, jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.
„Trzeba by było zrobić tak, żeby każdy miał pieniądze na uczenie się. Żeby to było dostępne dla wszystkich, nawet, gdy nie ma pieniędzy.” – Igor  

Cel 5: Równość płci – Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 
„Wszystkich trzeba traktować tak samo i mieć takie same prawa.” – Michał  

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne – zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi  

„Uważam, że to jest źle, gdy nie wszyscy mają dostęp do wody. Trzeba każdemu go zapewnić. Gdybym mógł, to zainwestowałbym w budowanie specjalnych ośrodków, gdzie będzie można rozdawać wodę i jedzenie, np. w Afryce.” – Damian  

Cel 7: Czysta i dostępna energia – Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.  

„Uważam, że każdemu człowiekowi potrzebny jest prąd. Nawet, gdy człowiek wypiera się i mówi, że tak nie jest. I każdy powinien mieć do niego dostęp w takim samym stopniu.” – Remigiusz  

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca – promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi  

„No jak ja bym chodziła do pracy, to bym od razu tych pieniędzy nie wydawała, tylko odkładałabym na coś, co mi potrzebne i wydawała tylko na to, co muszę kupić. Jak już coś kupię, to tak, że będę tej rzeczy używać bardzo często. I gdyby każdy tak myślał i dbał o pracę swoją i innych, to by było dobrze.” – Sława  

Cel 9: Innowacyjność, przemysł i infrastruktura – budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 
„Państwa muszą się rozwijać i te osoby, co rządzą muszą robić tak, żeby ułatwić to i żeby np. firmy mogły się rozbudowywać.” – Krzysztof  

Cel 10: Mniej nierówności – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
„Nie można śmiać się z ludzi chorych albo z tych, które pochodzą z innego kraju. W krajach każdy ma inaczej i to jest właśnie cecha różności i trzeba ją szanować.” – Marysia  

Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności – Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 
„Każdy powinien czuć się bezpiecznie i nie bać się wychodzić z domu, gdy jest na przykład ciemno. Gdy ktoś komuś robi krzywdę, to trzeba coś z tym zrobić. Trzeba też ufać Policji i Straży Pożarnej.” – Damian   

Cel 12: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja – Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
„Trzeba tak produkować coś, żeby nie było dużo i się nie marnowało.”– Kuba  

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu – Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 
„Trzeba w przemyślany sposób korzystać z surowców, tak, żeby nie zabrakło dla nikogo, żeby nie trzeba było niszczyć ziemi, żeby je wydobywać i zanieczyszczać powietrze.” – Ola  

Cel 14: Życie pod wodą – Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony  

„Nie można marnować wodę. Trzeba dbać o nią i ja oszczędzać, bo inaczej będzie susza i będzie jej bardzo mało.” – Roksana  

Cel 15: Życie na lądzie – Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

„Trzeba sprzątać śmieci i je posegregować, wtedy każdemu będzie żyło się lepiej.” – Maja 

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje- Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu  

„Trzeba zadbać o to, żeby każdy miał dom jedzenie i nikt nikogo nie bił. Żeby nikt się nie kłócił i nie było wojny.” – Hania  

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów – Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

„Kraje nie powinny się ze sobą kłócić, tylko działać wspólnie. Pomagać sobie i doradzać. Wtedy będzie lepiej.” – Rozalia  

Autorami wypowiedzi są druhny i druhowie oraz zuchy z gniazd Białostockiego oraz Gdańskiego. Dbanie o nasze wspólne dobro nie jest trudne. Być może najprostsze rozwiązania są najlepsze i tego dorośli powinni uczyć się od dzieci.  

Autor: Anna Chromińska 13.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich