12.12.2018
EN
Gdańsk 2018

Teraz już wiem! – zuchy na Zlocie

W metodyce zuchowej podstawową formą aktywności jest zabawa w kogoś lub w coś. Realizuje się ją zespołowo, poprzez zdobywanie sprawności oraz uczestniczenie w zbiórkach. Dzięki tym charakterystycznym formom aktywnościzuchy zdobywają potrzebne umiejętności, kształtują swoje ideały. Ma to ogromne znaczenie w wychowaniu młodego człowieka, tak, jak wskazuje na to misja ZHP. 

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, w której dąży się do tego, by każdy, kto do niej należy, wyrósł na odpowiedzialnego, aktywnego i zaradnego człowieka. Instruktorzy dbają o to, by ich drużyny zdobywały jak najwięcej sprawności i uczyły się rzeczy, które posłużą im nawet na całe życie.  

Przełamywanie lęków 

Zuchy na Zlocie otrzymały możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy z różnych dziecin życia. Na jednym z bloków programowych, przygotowanych przez moduł Cywilizacji, dzieci mogły wcielić się w rolę lekarza i pozbyć się lęku przed szpitalami. Podczas zajęć uczestnicy wykonali czynności dydaktyczne, diagnostyczne i lecznicze, nałożyli fartuchy lekarskie i otrzymali stetoskop. Nauczyli się badać tętno, osłuchać serce i ocenić jego pracę. Przy pomocy manekinów poznali części ciała oraz narządy wewnętrzne. Oglądali zdjęcia RTG i ocenili, jakie urazy są na nich widoczne. Uczyły się, jak zakładać opatrunki, a ich pacjentami były pluszowe misie.  

Dobre nawyki  

Kolejne zajęcia dla zuchów związane były ze zdrowym odżywianiem. Najmłodsi uczestnicy Zlotu uczyli się, jaka żywność jest zdrowa, a jaka nie, a także jak układać jadłospisy, posługując się obrazkami. To bardzo ważne, aby wprowadzać zdrowe nawyki w życie dzieci od najmłodszych lat. Wiedza, nabyta w młodym wieku, zostanie wykorzystana w przyszłości, zwiększając świadomość młodzieży oraz zmniejszając problem otyłości wśród młodych ludzi. 

Tajniki nauki 

Podczas zajęć zuchy zgłębiały również tajniki programowania. Umiejętność ta nie tylko wykorzystywana będzie przez nich w informatyce, ale również w innych dziedzinach życia. Cała zabawa przebiegała w towarzystwie przyjaznego robota, który zabierał dzieci w podróż po Polsce. Były również gry ruchowe, w których zuchy, poprzez zabawę, zgłębiały wiedzę na temat cywilizacji. Dzieci uczyły się jak tego, jak rozwijał się świat i ludzie; poznały historię najważniejszych wynalazków, takich jak koło lub druk.  

Sukces wychowawczy  

W harcerstwie, w każdym pionie wychowawczym stwarza się warunki do swobodnego rozwoju młodego człowieka.  Kształtuje się w nim osobowość prawą i odpowiedzialną. Podejmuje się działania, prowadzące do tego, by młody człowiek wyrósł na obywatela szanującego wolność innego człowieka, jego prawo do godności oraz własnych przekonań. Zuchy są pierwszym i zarazem bardzo ważnym ogniwem ciągu wychowawczego w ZHP. To od nich zaczyna się proces kształtowania, a jego dobre rozpoczęcie zaowocuje sukcesem w końcowym cyklu wychowania ZHP.  

Autor: Anna Chromińska 9.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich