14.11.2018
EN
Gdańsk 2018

Stwórz nową sprawność harcerską “Zero Waste” i zdobądź nagrody!

Wygraj konkurs na propozycję nowej sprawności “Zero Waste”, organizowany przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku – partnera Zlotu ZHP Gdańsk 2018. Przygotuj wzór graficzny, proponowane zadania i garnij nagrody!

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, partner Związku Harcerstwa Polskiego podczas organizacji Zlotu ZHP Gdańsk 2018, ogłosił konkurs dla drużyn harcerskich z całej Polski. W ramach zadania należy przygotować proponowany wzór graficzny nowej sprawności Zero Waste oraz przykładowe wymagania, które należy spełnić, aby zdobyć tę sprawność.*

Zero waste (ang. brak śmieci, brak marnowania) to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Idea obejmuje zachowania promujące ograniczenie korzystania z przedmiotów jednokrotnego użytku, dbaniu o ponowne wykorzystanie posiadanych materiałów, odpowiednim sortowaniu zużytych surowców i wybór produktów biodegradowalnych.

Etyka środowiskowa jest bliska ruchowi skautowemu od początków jego istnienia. Harcerze starają się dbać o przyrodę i starać się ją poznać. Podczas Zlotu ZHP Gdańsk 2018 realizowane będą zasady Leave No Trace (ang. nie zostawiam śladu), uczulające uczestników wydarzenia, aby ich obecność na Wyspie Sobieszewskiej miała jak najmniejszy, negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Więcej informacji o konkursie na profilu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

 

*zwycięstwo w konkursie nie gwarantuje wprowadzenie nowej sprawności do katalogu sprawności harcerskich ZHP.

Autor: Grzegorz Zieliński 4.07.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich