20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

prof. Bralczyk: “Przyszłość zaczyna się przez cały czas.”

Wczoraj Kuźnię Idei odwiedził znany i szanowany prof. Jerzy Bralczyk. Z prowadzącym hm. Wojciechem Sidorowiczem rozmawiał m.in. o żeńskich końcówkach, zmianach w języku czy też najczęstszych błędach. Po spotkaniu udało nam się zadać profesorowi jeszcze kilka pytań.

Czy miał pan prof. kiedyś jakąś styczność z harcerstwem?

W młodości, w dzieciństwie wszyscy byliśmy harcerzami. Tylko, że wtedy człowiek się za bardzo z tym nie identyfikował. Miałem mundur, chustę, sprawności… Uważałem się za harcerza, tak jak uważałem się za ucznia. W szkole to było niemal obowiązkowe. Człowiek się nad tym nie zastanawiał.

Czy pana zdaniem nazwa „harcerstwo” dobrze oddaje ideę tego ruchu?

Pewnie tak. To jest ustabilizowane i od dawna w polszczyźnie… Kojarzy się bardzo dobrze. Czy oddaje ideę? Trudno powiedzieć, żeby słowo oddawało ideę. Rzadko to się zdarza. Ale zarówno słowo harcerstwo, jak i harcerz, i takie słowa jak druh, druhna… one tak bardzo się wszystkie w polszczyźnie zadomowiły, że nie można im przypisać żadnej obcości.

Jak ważną rolę w życiu człowieka pełni wykształcenie?

Przede wszystkim może ono być bardzo różnie pojmowane. Słowo wykształcenie to rzeczownik pochodzący od czasownika wykształcić. Więc my wykształcamy w sobie, a także poddajemy się kształtowaniu przez kogoś i cały nasz rozwój może być traktowany jako wykształcenie w nas jakichś cech i umiejętności. I zawsze zdobywanie takich wartości jest potrzebne. A oprócz tego mamy wykształcenie jako świadectwo ukończenia jakiegoś etapu edukacji. I mówimy o wykształceniu podstawowym, średnim czy wyższym i to już ma trochę inne znaczenie. Mówimy o człowieku wykształconym wtedy, kiedy ukończył jakieś studia. A czy to odgrywa rolę? Odgrywa, rzecz jasna. Każdy przejaw socjalizacji połączony ze zdobywaniem wiedzy taką funkcję pełni.

Co mógłby pan profesor powiedzieć o haśle naszego zlotu „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”?

W mojej młodości, a nawet wieku dojrzałym było hasło: „Nasze jutro zaczyna się dzisiaj.” I to jest powielenie tego. Trudno wymyślić coś nowego.

A zgadza się z nim pan?

Oczywiście, że tak. Wszystko się zaczyna: za parę minut czy nawet w tej chwili. Przyszłość zaczyna się przez cały czas. Natomiast w języku polskim jest dosyć ciekawe zjawisko, że słowo przeszłość i przyszłość są do siebie tak podobne. W żadnym innym języku tak nie jest.

Bardzo dziękuję za wywiad.

Autor: Hubert Jezierski 14.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich