20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Piękno Wyspy Sobieszewskiej

Harcerskie wędrówki zawsze ocierają się o dziką przyrodę. W górach czy też nad morzem, każdy harcerz i harcerka mają okazję obserwować zwierzęta i rośliny w środowisku naturalnym. Również podczas Zlotu na Wyspie Sobieszewskiej uczestnicy będą mieli okazje na kontakt z niezwykłą przyrodą.

Wyspa Sobieszewska to bardzo ważne miejsce lęgowe oraz obszar migracji ptaków w Polsce. Można ich tu spotkać około 300 gatunków. Szerokie plaże pełne pożywienia przyciągają zwłaszcza gatunki siewkowe. To właśnie tu różne biegusy, szlamniki, sieweczki czy kszyki posilają się podczas wędrówek. Wiosną ptaki śpieszą się, by szybko odbyć lęgi. Ich obecność na naszych plażach jest krótka.

Późnym latem inne gatunki lecą na południe. Wędrówka jest nieśpieszna, ptaki zatrzymują się na dłużej i pozostają na naszym wybrzeżu.  W Ujściu Wisły dodatkowo gnieżdżą się mewy i rybitwy oraz odpoczywają foki. To unikalne miejsce w skali kraju! To nasze dziedzictwo przyrodnicze i ogromny skarb dla Polskiej przyrody.

Warto pamiętać:

  • Przebywając na Wyspie Sobieszewskiej zwracaj uwagę na tablice informacyjne i stosuj się do odpowiednich poleceń.
  • Jeśli widzisz na plaży żerujące ptaki, pozwól im spokojnie zbierać pokarm. Obserwuj je i ciesz się z ich różnorodności. Nie płosz.
  • Jeśli widzisz ptaki wysiadujące na plaży, oddal się i nie płosz ich. Gnieżdżą się tu często rzadkie dla Polski gatunki i wymagają ochrony.

Wyspa Sobieszewska to przepiękny fragment polskiej przyrody. Na szczególną uwagę zasługują tu rezerwaty przyrody „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”. Znajduje się tu jedyna w Polsce kolonia rybitw czubatych, a także gnieżdżących się w Ujściu Wisły rybitw rzecznych i białoczelnych. Wśród migrujących ptaków na szczególną uwagę zasługują biegusy, które lecą do nas z północnej Europy i Azji. Zdaje się, że nie ma w Polsce ani jednego poważnego ornitologa, który nie odwiedziłby tego zakątka. To wręcz mekka dla podglądaczy ptaków nie tylko z Polski.

Autor: Damian Kłonowski 8.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich