20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Odkryj niecodzienny szlak

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, partner Zlotu ZHP Gdańsk 2018, bardzo serdecznie zaprasza do odwiedzenia swoich zbiorników wodociągowych. Wszystkie trzy obiekty będą dostępne dla zwiedzających jeszcze w tym roku!

Zapraszamy do ,,wodnej świątyni”!

Gdański Szlak Wodociągowy jeszcze w tym roku będzie w pełni udostępniony dla turystów. Do zbiornika wody Kazimierz, znajdującego się na Wyspie Sobieszewskiej, dostępnego od trzech lat, dołączą: zbiornik wody Stara Orunia – w sierpniu i zbiornik wody Stary Sobieski – w listopadzie.

Zbiornik Orunia to ujęcie wody dla Gdańska, królestwo nietoperzy i atrakcja turystyczna. Na wzgórzu znajduje się taras widokowy, do którego można dojść trzema ścieżkami i podziwiać panoramę miasta. Stary Sobieski króluje we Wrzeszczu – jego podziemia przypominają tajemniczy labirynt, a wystawa, którą będzie można tam oglądać, będzie wykorzystywać naturalne walory zbiornika i panujące tam warunki. Najstarszy z udostępnionych do zwiedzania zbiorników Kazimierz, został oddany do użytku w 2015 roku. W sezonie turystycznym tysiące osób odwiedza taras widokowy na jego szczycie i ogląda wystawę dotyczącą Wyspy Sobieszewskiej.

Gdański projekt wodno-ściekowy

Trwa obecnie III etap projektu wodno-ściekowego. Jego celem jest poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także ochrona zdrowia. Realizowane są pracę nad dostosowaniem gospodarki wodno-ciekowej Miasta Gdańsk do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej. Dzięki nowym rozwiązaniom nastąpi poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę. Ponadto, optymalizacja funkcjonowania układu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Do tej pory udało się zrealizować m.in. budowę magistrali Wyzwolenia – Ku Ujściu, zabezpieczenie rezerwowego zasilania ujęcia wody Lipce. Sfinalizowano przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Piwnej. Wybudowano kanalizację sanitarną i przebudowano sieć wodociągową na ul. Świbnieńskiej oraz w rejonie ulic Tischnera, Waldorffa i Górzystej.

Autor: Magdalena Wojtan 15.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich