12.12.2018
EN
Gdańsk 2018

Nauka, technika, sztuka – harcerze gotowi na wyzwania XXI wieku

Harcerstwo to przede wszystkim sprawności na całe życie. Dziś uczestnicy Zlotu okrywali jakie możliwości i perspektywy daje współczesna nauka i technik. To wszystko podczas modułu Cywilizacja.

fot. Patryk Sikora / ZHP

W miasteczku zlotowym ponad 70 stanowisk oferuje wiele ciekawych zajęć dotyczących różnorodnych tematów dotykających obszarów nauki i techniki, problemów społecznych, a także sztuki. Gotowanie, ćwiczenia relaksacyjne, strzelanie z łuku, opowieść o transplantacji, lego robotyka, czy granie na rurkach – to tylko kilka punktów z tego, co proponuje moduł Cywilizacja. Prowadzący zajęcia z pasją opowiadają o swoich tematach, zapraszając uczestników również do interaktywnych gier i zabaw.

fot. Karolina Pośnik / ZHP

W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, harcerki i harcerze mogli ocenić stan rozwoju technologicznego. Uczestnicy brali udział w eksperymentach naukowych, między innymi z obszaru chemii i fizyki, dzięki którym mogli odkryć swoją pasję do poznawania świata. W czasie zajęć zlotowiczki i zlotowicze nabywają cały wachlarz umiejętności w różnych dziedzinach nauki.

Cywilizacja to wszystko, co nas otacza – odkrycia takie, jak koło czy pismo; muzyka, architektura; zagrożenia, jakimi są degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, choroby cywilizacyjne czy wojny; wyzwania, które są stawiane przed młodym człowiekiem, np. odnalezienie się na rynku pracy.

Autor: Damian Kłonowski 10.08.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich