20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Kąpieliska Wyspy Sobieszewskiej nagrodzone w programie Błękitna Flaga

Gdańsk po raz kolejny liderem programu Błękitna Flaga. Podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego, na kąpieliskach Sobieszewo i Orle będą powiewamy charakterystyczne błękitne flagi, będące wyznacznikiem najwyższych standardów utrzymywanych przez nadmorskie obiekty.

Charakterystyczne Błękitne Flagi będą powiewały na kąpieliskach Orle oraz Sobieszewo. To symbol międzynarodowego wyróżnienia poświadczającego najwyższą jakość, który będzie można spotkać również na ośmiu innych gdańskich kąpieliskach oraz przystaniach żeglarskich. To duży prestiż, a jednocześnie potwierdzenie najwyższych standardów zarządzania bezpieczeństwem, ekologią i infrastrukturą dla tego typu obiektów.

Od ponad dziesięciu lat kąpieliska morskie zarządzane przez Gdański Ośrodek Sportu uczestniczą w programie Błękitna Flaga. Jest to międzynarodowy program zainicjowany w 1985 r. przez Fundację Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) z siedzibą w Kopenhadze. Celem programu jest wyróżnianie zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju kąpielisk i marin. W ciągu ostatnich lat program Blue Flag stał się certyfikatem rozpoznawanym oraz respektowanym na arenie międzynarodowej.

Wyróżnienie certyfikatem Błękitnej Flagi jest przyznawane kąpieliskom i marinom, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie:

  1. Jakości wody;
  2. Działań na rzecz edukacji ekologicznej;
  3. Zarządzania środowiskowego;
  4. Bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.
Autor: Grzegorz Zieliński 17.06.2018

Aktualności

16.08.2018 Przyszłość zaczęła się dziś

16.08.2018 Patrz szerzej! Zmieniaj świat!

16.08.2018 Przy innym ogniu w inną noc…

16.08.2018 Zacznij zmieniać świat od dziś! 

16.08.2018 Komunikat Komendy Zlotu dotyczący uszkodzenia jachtów w marinie na Martwej Wiśle

16.08.2018 Wizyta Naczelnego Skauta na ziemiach polskich