Organizatorzy

Zlot ZHP Gdańsk 2018 organizowany jest przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu i na rzecz której działa komenda zlotu.